Publicerad: 2022-01-10 16:59 | Uppdaterad: 2022-01-10 17:15

Försökspersoner sökes till studie om arbetsminnesträning

Vi söker unga vuxna som är intresserade av att förbättra arbetsminnet med hjälp av arbetsminnesträning.

Tidigare studier har visat att denna typ av arbetsminnesträning leder till en förbättring av koncentrationsförmåga och spatial intelligens.

Mål

Målet med studien är att förstå mekanismerna bakom arbetsminnets förbättring, vilket till exempel skulle kunna hjälpa personer med nedsatt arbetsminne som ofta lider av koncentrations- och inlärningssvårigheter.

Så går det till

Du kommer att ta del av ett träningsprogram där du tränar arbetsminnet i 25 minuter per vardag i åtta veckor. Träningen gör du hemifrån via en app designat av CogMed, ett förtag som utvecklar program för kognitiv träning. Företaget är inte involverat i studien.

Vid sju tillfällen under träningsperioden kommer din hjärnaktivitet mätas med hjälp av MEG medan du utför både tränade och icke-tränade arbetsminnesuppgifter. Mätningarna sker på KI i Solna. Varje undersökning pågår i cirka en och en halv timme.

MEG är ett helt ofarligt instrument som mäter magnetisk aktivitet i hjärnan. Under träningsperioden kommer du också att göra en Magnetisk resonanstomografi (MRI) på KI, vilket behövs för att analysera MEG-data.

Undersökningen pågår i cirka 30 minuter. MRI är en metod som använder en magnetkamera för att avbilda hjärnan.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är mellan 18 – 25.

På grund av MR-skanningen så bör inte du som har klaustrofobi eller magnetiska metallimplantat (pacemaker, hjärnsimulatorer) delta i studien.

Gravida ska också undvika MR-skanning och får därför inte delta i studien. Eftersom MEG mäter magnetiska fält bör du, förutom metallimplantat, inte ha glasögon eller tandställning. 

Ersättning och försäkring

För varje mättillfälle ges en ersättning på 300 kr/tim. Ersättningen är skattepliktig. Vi kompenserar inte för förlorad arbetsinkomst, men kompenserar för resekostnad. All ersättning betalas ut efter sista mättillfället. Patientförsäkring gäller. 

Datum för studien

7 februari till 31 mars 2022.

Ansvarig för studien

Torkel Klingberg

Anmälan och frågor

Om du är intresserad av att delta, skicka ett mejl till julia.ericson@ki.se.

Kontakt

Julia Ericson Doktorand