Publicerad: 2015-05-29 13:58 | Uppdaterad: 2019-05-14 08:55

Försökspersoner sökes till ett fMRI psykologiexperiment om social preferens och personlighet

Under studiens gång presenteras du för olika ansikten på en datorskärm medan dina subjektiva skattningar mäts. Ibland kommer du även att få en lätt och mild strömstöt när du ser ansikten. Intensiteten i strömstöten kommer du att få ställa in innan experimentet. Samtidigt kommer vi att mäta hjärnans aktivitet med en MR-kamera.

Vi söker dig som:

- är man (svenskt modermål) mellan 18 och 35 år,

- är högerhänt,

- har normal syn,

- och är kroppsligt och psykiskt frisk, och icke rökare.

Studien tar ca 90 minuter och arvoderas med 450kr.

Kontaktuppgifter:

Om du är intresserad att delta i studien vill vi att du först fyller i ett personlighetsformulär. Därefter kommer vi att meddela dig ifall du väljs ut för att delta i studien.

Fyll i formuläret där för att göra en ansökan (sen kommer du att få en unik ID-kod och ett länk till personlighetsformuläret):

Länk till formuläret

Du kan kontakta oss på ki.labbet@gmail.com