Publicerad: 2020-03-09 16:28 | Uppdaterad: 2020-03-09 16:29

Försökspersoner sökes till en metabolismstudie av migränmedicin

Vi söker försökspersoner i åldrarna 18-50 år som är intresserade av att delta i en studie om hur Lomerizin (en migränmedicin) metaboliseras i kroppen. Vi vill studera hur länge i kroppen olika metaboliter stannar kvar eftersom en av dessa metaboliter är dopingklassad och förbjuden inom idrotten.

Du får inte stå på någon regelbunden medicinbehandling, inte använda droger eller dopingklassade preparat och om kvinna får du inte vara gravid/ammande.

Hur går det till?

Deltagandet i studien kräver 2 besök. Det första besöket är på Medicinkliniken/Endokrint Centrum, Capio S:t Görans sjukhus. Då får du träffa en läkare/sjuksköterska för en enklare hälsoundersökning (blodtryck, puls, längd, vikt), svara på frågor om din hälsa. Du lämnar ett blodprov och ett urinprov innan du får en enkeldos av migränmedicinen. Därefter kommer du att samla in urin 11 gånger på bestämda tider under 6 dagar. Du kan spara dina urinprov hemma i kyl/frys för att vid studiens slut lämna in alla flaskor på St Göran avdelningen klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge vid studiens slut (alternativt kan du komma in vartefter studiens gång för att lämna in flaskorna).

Ersättning

Ersättning utgår om 500 kr om du fullföljer provinsamlingen.

Ansvarig

Mikael Lehtihet, läkare Medicinkliniken/Endokrint Centrum, Capio S:t Görans sjukhus är ansvarig för studien.

Kontakt

Lena Ekström Adjungerad professor