Publicerad: 2021-09-07 11:30 | Uppdaterad: 2021-09-07 11:30

Försökspersoner sökes: Spela ett spel på din dator och bidra till forskningen om ovanliga genetiska syndrom

Bärbar dator

Delta i ett kort experiment på din dator och bidra till forskningen om ovanliga genetiska syndrom! Vi söker deltagare till en kontrollgrupp i ett forskningsprojekt om ovanliga genetiska tillstånd.

Du som deltar i studiens kontrollgrupp genomför ett kort experiment hemifrån med hjälp av din egen dator. Experimentet tar ungefär 10-15 minuter att genomföra. Vi kommer också att be dig att fylla i ett kort formulär om ålder och utbildning.

För att vara med måste du vara över 18 år och inte ha psykiatriska eller neuropsykiatriska diagnoser (till exempel ADHD, autism, ångesttillstånd eller depression). Du får inte använda läkemedel förskrivna för neurologiska och/eller psykiatriska tillstånd och inte heller använda smärtmedicinering innehållande substanser som kan göra dig trött eller ouppmärksam.

Projektet bedrivs vid Karolinska Institutet och är godkänt av Etikprövningsmyndigheten.
 

Kontakta

Hanna Björlin Avdic, doktorand, läkare, hanna.bjorlin.avdic@ki.se

Ansvarig forskare

Johan Lundin Kleberg

Anknuten till Forskning
Sällsynta diagnoser
K1 Molekylär medicin och kirurgi