Publicerad: 2017-04-25 10:14 | Uppdaterad: 2019-05-14 08:51

Försökspersoner (friska kontroller) sökes till projekt som syftar till att förebygga övergrepp mot barn

Friska kontroller sökes till ett pågående projekt som syftar till att förebygga övergrepp mot barn. Du ska vara man, 18-65 år, läskunnig och neurologiskt väsentligen frisk. Mer information om projektet

Deltagandet innebär två heldagar. Den första i Stockholm: läkarintervju, blodprovstagning psykologisk testning, samt magnetkameraundersökning av huvudet. Den andra i Lund (resa ingår): magnetkameraundersökning av huvudet.

Ersättning om 500 kronor utgår.

Kontaktuppgifter
Huvudansvarig för studien är Christoffer Rahm, MD, PhD.
Anmäl intresse för att delta till forskningsassistent Anna Hedin, anna.fenander-hedin@sll.se .