Publicerad: 2021-06-02 16:21 | Uppdaterad: 2021-06-02 16:21

Försökspersoner 60 + sökes till bensårsstudie

Vi söker friska äldre (60+) till en bensårsstudie där vi tar små hudbitar från ena underbenet. Ersättning om 2000 kr ges. Maila eller ring studieledaren Jakob Wikström (073-9611019) vid intresse.

Svårläkta bensår hos äldre är ett enormt samhällsproblem och orsakar stort lidande. Effektiva behandlingar saknas idag. Forskningsprojektet syftar till att bättre förstå den grundläggande biologin i sårläkning och att identifiera behandlingsbara mekanismer. Eftersom svårläkta bensår mest drabbar äldre är det viktigt att kontrollpersonerna också är äldre. Vi kommer jämföra hudprover från friska frivilliga äldre med hudprover från äldre med svårläkta bensår.

Kontaktuppgifter
Studieledare Docent Jakob Wikström, specialistläkare i dermato-venereologi
Epost: jakob.wikstrom@ki.se
Telefon: 073-9611019