Publicerad: 2016-04-01 09:54 | Uppdaterad: 2016-04-05 10:42

Förslag till ny styrelse för KI

Regeringen har nu fått förslag på de ledamöter av KI:s styrelse, konsistoriet, som utses av regeringen. Förslaget lämnades av nomineringsgruppen som består av landshövding Christ Heister, tidigare universitetskansler Lars Haikola och en studentrepresentant.

Nomineringsgruppens förslag ska nu beredas inom regeringskansliet och beslut kommer att fattas i slutet av april. Den 1 maj ska en ny styrelse vara på plats. Förutom de ledamöter som utses av regeringen består konsistoriet av rektor, prorektor och universitetsdirektör, tre lärarrepresentanter som utses av fakulteten, tre studentrepresentanter som utses av studentkårerna och tre personalföreträdare från KI.

Av regeringen utsedda representanter i nuvarande styrelse:

Lars Leijonborg, ordförande
Annika Andersson
Dan Andersson
Anders Blanck
Susana Borrås
Eskil Franck
Torbjörn Rosdahl
Charlotte Strömberg

Nomineringsgruppens förslag till nya ledamöter som utses av regeringen:

Lars Leijonborg, ordförande, omval
Susana Borras, omval
Sofia Heidenberg, nyval
Marianne Lundius, nyval
Jonas Milton, nyval
Torbjörn Rosdahl, omval
Lisa Sennerby Forsse, nyval
Charlotte Strömberg, omval

Läs mer om konsistoriet.