Publicerad: 2014-01-09 14:21 | Uppdaterad: 2014-01-09 14:21

Forskningsstudier får vänta på beslut i etikprövningsnämnden

Etikprövningsnämnden i Stockholm (EPN), med kansli vid Karolinska Institutet, har tvingats ställa in årets två första sammanträden vilket kommer att försena flera forskningsstudier som ligger för beslut hos nämnden. Orsaken är att regeringens beslut om att förorda nya ledamöter kom så sent.

Mandatperioden för tidigare ledamöter gick ut vid årsskiftet och regeringsbeslutet kom den 19 december 2013. Nu ska flera nya personer sättas in i arbetet på kort tid vilket påverkar handläggningstiderna och gör att etikprövningsärenden samlas på hög.

– Tre av våra vetenskapliga sekreterare har inte fått fortsatt förordnande. För vår del är det ett bekymmer för överlämnandet att de redan har slutat. Det lamslår hela vår verksamhet, säger Helena Hallgren Lönn, kanslichef vid EPN i Stockholm.

– 50 ärenden skulle upp den här veckan, av dem tar vi upp 25 i den medicinska avdelningen den 15 januari istället, men 25 ärenden som rör övrig forskning får vänta till februari.

Etikprövningsnämndens uppgift är att etikpröva forskningsstudier som avser människor, och vid nämndens sammanträden hanteras forskarnas ansökningar.

– Det är tråkigt att forskarna nu inte kan göra annat än att vänta eftersom de är beroende av att snabbt komma igång. Vi räknar med att vara ikapp om en månad, säger Helena Hallgren Lönn.

Förseningen påverkar samtliga etikprövningsnämnder i landet. Förutom Stockholm, även Uppsala, Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala.

– Det ställer till det för alla. Jag kan förstå att man vill byta ledamöter efter en eller flera mandatperioder, men vi hade behövt tid för att förbereda det här, säger Helena Hallgren Lönn.

Läs om fördröjda handläggningstider på EPN
Läs artikel i Dagens Medicin

Text: Madeleine Svärd