Publicerad: 2017-11-06 11:52 | Uppdaterad: 2017-11-06 14:29

Forskningssamarbete med Kina inom fältet matstrupscancer

I oktober besökte företrädare för forskargrupperna Övre GI kirurgi och Kirurgisk vårdvetenskap Nanjing Medical University och Universitetssjukhuset i Huai'an i Kina. Detta som ett led i ett fortsatt forskningssamarbete mellan Kina och Sverige finansierat av Vetenskapsrådet och National Natural Science Foundation of China (NSFC).

Hongbing Zheng, rektor vid Nanjing University, var värd för ett heldagssymposium där den pågående forskningen inom fältet matstrupscancer vid de båda universiteten presenterades och diskuterades.

The president of the Nanjing Medical University prof Hongbing Zheng and professor Pernilla Lagergren

Därefter besökte forskargrupperna Huai'an First People's Hospital, ett sjukhus med den högsta förekomsten av matstrupscancer i regionen i Kina. Ett mycket givande möte där framtida möjligheter att samarbeta diskuterades med professor Xiaoyang Sun, ordförande och dekan från Huai'an First People's Hospital tillsammans med vice dekanerna och professorerna Xiaofei Chen, Liang Yu och Keping Xu.

Huaian First Peoples Hospital

Vår förhoppning är att vi i framtiden ytterligare kan fördjupa vårt samarbete och att vi ska kunna använda våra respektive styrkor och fördelar för att ytterligare öka kunskapen om matstrupscancer.

Welcome sign Huaian First Peoples Hospital