Publicerad: 2020-11-25 12:19 | Uppdaterad: 2020-11-25 12:51

Forskningsrådet FORMAS beviljar 3 miljoner kronor till Pauliina Damdimopoulou för ett projekt om toxikologiska mekanismer inom äggstocken

Pauliina Damdimopoulou. Foto: Privat Foto: Pauliina Damdimopoulou

Reproduktionstoxicitet hos kvinnor har länge erkänts som ett forskningsområde med många kunskapsluckor, och nuvarande tester inom regulatorisk toxikologi har begränsade möjligheter att upptäcka störningar i äggstocksfunktionen som orsakas av kemikalier.

Äggstockar är heterogena organ under konstant förändring, vilket gör det svårt att upptäcka kemiskt inducerade förändringar. I det FORMAS-finansierade projektet kommer Damdimopoulou att tillämpa singel-cell RNA-sekvenseringstekniker för att kartlägga förändringar i äggstockscellspopulationer och genuttrycksprofiler vid exponering för hormonstörande kemikalier in vitro i äggstocksvävnadsodling.

Det treåriga projektet, som bygger på samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, förväntas ge mekanistisk information om hormonstörande effekter inom kvinnans äggstockar som kan användas för att förbättra metoderna för reproduktionstoxicitet inom regulatorisk toxikologi.