Publicerad: 2018-09-03 10:29 | Uppdaterad: 2018-09-03 10:49

Forskningspolitik debatterades i Vetenskapsradion

Representanter från de nio riksdagspartierna står på scenen för att debattera forskningspolitik.

Hur fri ska forskningen vara? Hur ska de statliga anslagen fördelas och är det rätt att satsa på stora projekt för forskningsinfrastruktur? Det var några av frågorna vid Sveriges Radios direktsända debatt om forskningspolitik i fredags, där talespersoner från alla nio riksdagspartier deltog.

I fredags debatterades forskningspolitik i Sveriges Radios program Vetenskapsradion. Debatten direktsändes från Kulturhuset i Stockholm och på scenen fanns representanter från de nio riksdagspartierna för att svara på frågor om hur de tycker att Sverige ska satsa på forskning framöver.

– Forskning av hög kvalitet behövs i hela landet, konstaterade forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S).

Hennes svar var en kommentar till frågan om hur pengarna som staten satsar på forskning via basanslag direkt till universitet och högskolor ska fördelas. Under den senaste mandatperioden avsattes extra pengar till mindre högskolor och de nya universiteten, medan alliansen har velat satsa mer på de etablerade universiteten.

I denna fråga ställdes Helene Hellmark Knutsson mot Christer Nylander (L). Även han konstaterade att forskning behövs vid alla lärosäten i Sverige, men att kvalitet bör vara det som styr fördelningen.

– Nya satsningar på forskning bör drivas av kvalitet och gå till de forskningsprojekt som har störst chans att nå hög kvalitet, sa Christer Nylander (L).

Forskningens frihet kontra politikernas vilja att peka ut riktningen togs också upp. Alla partier hade inför debatten förkunnat att de anser att fri forskning är viktigt. Men uppenbarligen inte helt fri. Centerpartiet var till exempel med i den alliansregering som drev igenom satsningen på utvalda forskningsområden, så kallade strategiska forskningsområden. Enligt Fredrik Christensson (C) var det en lyckad satsning.

– Det gäller att kunna ha två saker i huvudet samtidigt. Forskare ska få forska om det de vill och presentera de resultat de kommer fram till, samtidigt behövs ibland särskilda satsningar på viktiga områden, sa Fredrik Christensson (C).

Även Linda Snecker (V) betonade vikten av att forskningen ska vara fri. Samtidigt medgav hon att partiet ser behov av politisk styrning mot exempelvis arbetsmiljöforskning och forskning om förnyelsebar energi.

Debatten berörde även satsningar på storskalig forskningsinfrastruktur, som SciLifeLab och ESS, och risken att de tar pengar från annan forskning. Betty Malmberg (M), konstaterade att det är viktigt att följa upp och analysera effekterna av gjorda satsningar och se hur de kan nyttjas bäst.

Nicklas Malmberg (MP), höll i huvudsak med.

– Det går inte att ha en generell princip för huruvida den här typen av stora investeringar ska göras, varje projekt måste bedömas för sig. Nyttan kan vara så stor att det uppväger riskerna, sa han.

Han konstaterade att det i sådana projekt är viktigt att alltid säkerställa driftsbudget och söka internationell samverkan.