Publicerad: 2015-03-30 14:07 | Uppdaterad: 2015-03-31 16:56

Forskningsministern på turné – på måndagen kom turen till KI

Helene_Hellmark_Knutsson

Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, besökte på måndagen den 30 mars Karolinska Institutet. Turnén runt Sverige för att besöka högskolor och universitet är hennes första som minister.

– Jag har fått en jättebra presentation av både den utbildning och den forskning som bedrivs här, säger Helene Hellmark Knutsson efter två timmar med KI:s ledning.

– Men också fått veta en del om de utmaningar som KI står inför, många av dem ser vi också på nationell nivå. Även om KI är ett välrenommerat och högt rankat universitet i internationella mätningar så behöver man ständigt jobba för att bli ännu vassare.

Något som hon tyckte var kul att höra var att KI vill satsa på fler grundutbildningsplatser.

– Vi behöver ha fler platser på högre utbildning för att möta den efterfrågan som finns, inte minst inom sjukvården. Utbildningen är ju också början på en eventuell forskarkarriär.

Sedan Helene Hellmark Knutsson blev minister har hon talat om behovet av fler platser i högskolan mot bakgrund av ökade krav på utbildning på arbetsmarknaden. Regeringen har även beslutat att analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering till högskolan och att titta på hur den svenska högskolan kan komma att påverkas av de internationella nätbaserade kurserna MOOC:s.

Det är många olika frågor, vilka är de viktigaste frågorna för dig som forskningsminister?

– Att vi kan producera forskning med den allra högsta kvalitet. Det är därför alla de här sakerna som vi har börjat sätta igång med är viktiga. Vi behöver både bredda rekryteringen och se över jämställdheten med fler kvinnliga professorer och hur forskningsanslagen fördelas. Men vi behöver också utveckla pedagogiken och göra oss ännu mer konkurrenskraftiga. Och där ser ju jag att digitaliseringen är en möjlighet, både för att förbereda för arbetslivet men också för att kunna erbjuda utbildning på distans.

Vad har du för förväntningar på KI?

– Jag har stora förväntningar på att KI håller en fortsatt hög kvalitet i forskningen och inte minst bidrar till de life science-samarbeten som behövs för både sjukvården och industrin. Men också att man bidrar till att vi klarar kompetensförsörjningen i sjukvården och att de som kommer ut härifrån är redo för det förändringsarbete som pågår där.

Förra regeringens inslagna väg för satsningar på infrastrukturer som SciLifeLab, liksom klinisk behandlingsforskning, har inte nått vägs ände med den nya regeringen, enligt Helene Hellmark Knutsson. Det är något som även den nya regeringen planerar att fortsätta satsa på i den kommande forskningspropositionen (hösten 2016). Hon nämner också bättre anställningsvillkor för forskare för en bättre långsiktighet i forskningen.

Redan på tisdag den 31 mars är det dags för nästa ministerbesök på KI. Då kommer närings- och innovationsminister Mikael Damberg för att träffa KI:s ledning.

Läs artikel om näringsminister Mikael Dambergs besök på KI.

Text: Madeleine Svärd

Foto: Erik Cronberg