Publicerad: 2015-12-13 12:48 | Uppdaterad: 2015-12-13 12:50

Forskningsmedel från Försäkringskassan till projekt om unga vuxna med AST eller ADHD

Projektet TRANSITION har tillsammans med fyra andra forskningsprojekt fått dela på 9 miljoner kronor från Försäkringskassan. Titeln på studien är: ”Transition vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Stöd riktat mot unga vuxna med ADHD eller autismspektrumtillstånd (AST) för att förebygga arbetsmarknadsmarginalisering och utanförskap”. Professor Sven Bölte leder studien som är ett samarbete mellan BUP Stockholm, Stockholms Norra Psykiatri (ADHD-mottagningen), Södra Stockholms Psykiatri (Neuropsykiatriska enheten) och Habilitering & Hälsa (Aspergercenter för vuxna).

Vilka andra forskare som fått del av anslaget kan man läsa i ett pressmeddelande från försäkringskassan.