Publicerad: 2018-04-27 13:41 | Uppdaterad: 2018-05-02 16:34

Forskningshuset Neo står redo för invigning

Den 24 maj invigs forskningshuset Neo på KI campus Flemingsberg. Men redan nu har forskarna flyttat in.

– Det känns jättebra! Potentialen här är enorm, säger Eva Hellström-Lindberg, professor i hematologi och chef för nyinflyttade Centrum för hematologi och regenerativ medicin, HERM.

Snett framför huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, bredvid Novum, ligger Karolinska Institutets nya forskningshus Neo.

Den officiella invigningen är den 24 maj, men redan nu har nästan alla forskare flyttat in. Bland dem finns forskarna vid Centrum för hematologi och regenerativ medicin, HERM, en del av institutionen för medicin, Huddinge.

– Tidigare satt vi lite avskilt – det här kan leda till nya samarbeten och en mer dynamisk miljö. Dessutom är det ett vackert hus, jag blir glad när jag kommer in, säger Eva Hellström-Lindberg.

Neo har plats för ungefär 400 forskare. Hit flyttar medarbetare vid fyra av KI:s institutioner: hela institutionen för biovetenskaper och näringslära, centrumet HERM vid institutionen för medicin, Huddinge, delar av institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle samt en mindre del av institutionen för laboratoriemedicin.

Labben i Neo är placerade i mitten av huset. Det inbjuder till spontana möten och skapar en betydligt större närhet än tidigare, konstaterar Lennart Nilsson, professor i molekylär modellering och vice prefekt vid institutionen för biovetenskaper och näringslära.

– Allt är vänt in mot mitten, vi ser varandra tvärs över ljusgården, säger han.

Dessutom samlas forskargruppledarna i gavlarna på varje våningsplan. Bakgrunden är att tidigare medarbetarundersökningar har visat att denna grupp känner sig isolerade och utan samhörighet, förklarar Lennart Nilsson.

– Nu har vi satt gruppcheferna tillsammans. De sitter lite längre från sina forskargrupper men närmare varandra. Tanken är att försöka skapa mer kontakt också på den ledden, säger han.

Samarbete och flexibilitet har varit viktiga ord under planeringen av huset. Här finns ett gemensamt lunchrum och gemensamma möteslokaler. Lokalerna är i grunden allas – ingen institution har rätt till en viss del av byggnaden. Att ändra karaktären på olika labblokaler ska också vara relativt lätt.

Utmaningen är nu att få forskargrupperna att komma samman på ett bra sätt, konstaterar Lennart Nilsson. Ett gemensamt retreat hölls i slutet av förra året och nu försöker man få igång gemensamma seminarieaktiviteter.

– Vi hoppas också att man ska börja gå på varandras seminarier, nu när vi sitter så nära. Sedan behöver vi få hit fler duktiga forskare. Vi har huset och nu är det upp till oss och vår verksamhet att se till att det blir attraktivt att komma hit, säger han.

För HERM:s del innebär flytten en expansionsmån, konstaterar Eva Hellström-Lindberg. Och även om hyreshöjningar är en tillfällig utmaning, ser hon positivt på framtiden.

– Ytan är effektivare planerad här och lyfter man bara blicken ett par år kommer det på sikt att bli mer prisvärt att sitta här. Man måste förnya sig och på sikt är det viktigt för KI att vi har funktionella miljöer, säger hon.

Core-faciliteter vid Neo:

  • Bioinformatics and Expression Analysis
  • Cryo Electron Microscopy
  • Live Cell Imaging facility
  • Flow Cytometry Facility
  • KI stem cell and tissue bank