Publicerad: 2010-07-29 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Forskningsfynd ger hopp om att redan under fosterstadiet kunna förhindra svår njursjukdom

Låg födelsevikt är förenat med ökad risk för njursjukdom och högt blodtryck. En forskargrupp vid Karolinska Institutet har nu visat att ett ämne kan skydda cellerna i fosternjuren.

Låg födelsevikt är förenat med ökad risk för njursjukdom och högt blodtryck, en funktion som till stor del är styrd från njurarna. Det är sedan länge känt att njurarna drabbas hårt i samband med näringsbrist under fosterlivet och att de då inte kommer att utvecklas till sin fulla kapacitet. Detta medför att njurarna slits ner i förtid och att de är extra känsliga för sjukdomar. Näringsbrist under fosterlivet är ett relativt vanligt tillstånd och risken att utveckla njursvikt är 10 gånger högre hos individer med låg födelsevikt.

En forskargrupp vid Karolinska Institutet under ledning av professor Anita Aperia har nu visat att ouabain, ett ämne som är besläktat med hjärtmedicinen digitalis, kan skydda cellerna i fosternjuren så att de trots näringsbrist utvecklas helt normalt. Studien bygger på en upptäckt av ett nytt signalsystem i njuren. Det involverar ett utsläpp av calcium i njurcellerna som igångsätter en rad processer som ökar cellernas tillväxt och hindrar dem från att dö. Detta är första gången som en skadlig programmering av njurutvecklingen under fostertiden har kunnat förhindras och fynden öppnar helt nya möjligheter till att redan under fosterstadiet kunna förhindra svår njursjukdom.

Juan Li, Georgiy R. Khodus, Markus Kruusmägi, Padideh Kamali-Zare2, Xiao-Li Liu, Ann-Christine Eklöf, Sergey Zelenin, Hjalmar Brismar & Anita Aperia

Ouabain protects against adverse developmental programming of the kidney

Nature Communications 27, July 2010