Publicerad: 2016-11-25 09:46 | Uppdaterad: 2017-05-09 08:38

Forskningsanslag om 1,5 miljoner till Margaret Sällberg Chen

Margaret Sällberg Chen har fått ett forskningsanslag om 1,5 miljoner kronor från Cancerfonden.

Anslaget på totalt 1,5 miljoner kronor kommer att stötta projektet "Studier på RNA för cellterapi och biomarkör i prevention mot cancer" under tre år. Projektet fokuserar på RNA-molekyler som behandling och som biomarkörer för att ytterligare förbättra på cancerprevention. För att nå dit kommer Sällberg Chens forskningsgupp att använda ny syntetisk RNA-teknologi och molekylärteknik för att studera prover från patienter med hög risk för cancer.