Publicerad: 2015-12-09 14:25 | Uppdaterad: 2019-08-14 10:55

Forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Vi gratulerar Jana de Boniface från gruppen Bröstkirurgi som får 9,6 miljoner kr från Vetenskapsrådet för klinisk behandlingsforskning.

Forskningsprojekt: Överlevnad och axillrecidiv efter sentinel node-positiv bröstcancer utan kompletterande axillutrymning - den randomiserade SENOMAC studien.

I samarbete med Sveriges landsting stöder Vetenskapsrådet klinisk behandlingsforskning. Forskningen ska hålla hög vetenskaplig kvalitet och bidra till förbättrad hälso- och sjukvård. Med klinisk behandlingsforskning menas stora kliniska studier där man kan se patientnytta inom en definierad tidsrymd.