Publicerad: 2015-03-09 10:23 | Uppdaterad: 2015-03-09 10:25

Forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Vi gratulerar Catharina Lavebratt som får 4.611.000 kr från Vetenskapsrådet under perioden 2015-2017 för forskningsprojektet "Tarmflora hos barn och ungdomar med neuropsykiatrisk sjukdom: en ny möjlighet till behandling".

Forskare

Catharina Lavebratt

Telefon: 08-517 765 24
Enhet: Neurogenetik
E-post: Catharina.Lavebratt@ki.se