Publicerad: 2014-12-05 17:37 | Uppdaterad: 2014-12-05 17:38

Forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har fördelat medel till klinisk behandlingsforskning för första gången och vid MMK har både Anna Martling och Sergiu-Bogdan Catrina fått betydande anslag. Satsningen ska stödja projekt inom hälso- och sjukvården där man förväntar sig en klinisk tillämpning inom relativt kort tidsperiod.

Vi gratulerar Anna Martling som får 24,6 miljoner kr för forskningsprojektet "ALASCCA- En randomiserad placebo-kontrollerad multicenter studie avseende värdet av behandling med acetylsalicylsyra (ASA) till patienter med kolorektal cancer och mutationer i PIK3 signalvägen."

Professor

Anna Martling

Telefon: 08-517 728 02
Enhet: Kolorektal kirurgi
E-post: Anna.Martling@ki.se

Vi gratulerar Sergiu-Bogdan Catrina som får 6,6 miljoner kr för forskningsprojektet "Effekten av deferoxamin på sårläkning hos patienter med diabetiska fotsår".

Universitetslektor, Överläkare

Sergiu-Bogdan Catrina

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Sergiu-Bogdan.Catrina@ki.se