Publicerad: 2014-09-02 13:04 | Uppdaterad: 2014-09-02 13:04

Forskningsanslag från Novo Nordisk Foundation

Juleen Zierath, professor vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, får 3 miljoner DKK från Novo Nordisk Foundation för forskningsprojektet "Defining the Underlying Molecular Cause for Insulin Resistance in Type 2 Diabetes using Precision Medicine".

Professor

Juleen Zierath

Telefon: 08-524 875 80
Enhet: Integrativ fysiologi
E-post: Juleen.Zierath@ki.se