Publicerad: 2015-11-04 13:54 | Uppdaterad: 2015-11-04 14:12

Forskningsanslag från Cancerfonden

Vid Cancerfondens utdelning av forskningsanslag för perioden 2016-2018 så tilldelades flera forskare vid MMK forskningsmedel. Vi gratulerar:

Jesper Lagergren vid gruppen Övre GI kirurgi som får 1 750 000 kr/år i tre år för forskningsprojektet "Oesophageal cancer: Improved prevention, detection and treatment".

Annika Lindblom vid gruppen Cancergenetik får 1 000 000 kr/år i tre år för forskningsprojektet "Cancer predisposition och prevention".

Pernilla Lagergren vid gruppen Kirurgisk vårdvetenskap får 800 000 kr/år i tre år för forskningsprojektet "För ett bättre liv efter operation för matstrupscancer".

Jana de Boniface vid gruppen Bröstkirurgi får 600 000 kr/år i tre år för forskningsprojektet "Överlevnad och axillrecidiv efter sentinel node-positiv bröstcancer utan kompletterande axillutrymning - den nordiska randomiserade SENOMAC-studien".

Jan Zedenius vid gruppen Endokrin kirurgi får tre forskarmånader per år i tre år för projektet "Prognostiska faktorer i sköldkörtelcancer".