Publicerad: 2015-06-03 13:56 | Uppdaterad: 2015-06-03 14:06

Forskningsanslag från Barncancerfonden

Vi gratulerar Gisela Barbany vid forskargruppen klinisk genetik som tilldelats finansiering av en forskartjänst på halvtid från Barncancerfonden.

Finansieringen löper i sex år med start den 1 september 2015.

Forskningsprojekt: Genetiska markörer för pediatrisk akut lymfoblastisk leukemi.

Docent

Gisela Barbany

Telefon: 08-517 737 88
Enhet: Klinisk genetik
E-post: gisela.barbany@ki.se