Publicerad: 2015-01-12 14:04 | Uppdaterad: 2015-01-13 10:16

Forskningsanslag från AFA Försäkring

Vi gratulerar Louise Olsson som får 3 000 000 kronor från AFA Försäkring för forskningsprojektet "Säkrare uppföljning av tarmpolyper". Projektets syfte är att ta fram underlag för nya riktlinjer för hur kontrollundersökningar bland patienter som fått polyper i tarmen borttagna bör genomföras för att minska risken för framtida tarmcancer.

Säkrare uppföljning av tarmpolyper

Polyper är ett förstadium till tarmcancer. En följd av massundersökningar (screening) är att man påträffar polyper hos allt fler. Även efter att man tagit bort polyper, anser man att det finns en förhöjd risk för tarmcancer på sikt. Därför rekommenderar man i vården uppföljande kontroller av tjocktarmen (koloskopier). Men i dag vet man inte säkert hur stor risken är för framtida cancer, och därmed inte heller hur ofta kontrollundersökningarna bör genomföras.

Forskare

Louise Olsson

Enhet: Kolorektal kirurgi
E-post: Louise.Olsson@ki.se