Publicerad: 2009-06-23 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Forskningsanslag från AFA

Fyra forskare på KI får nästan 11 miljoner kronor från AFA Försäkring till projekt om tumörsjukdom som orsakas av asbestdamm, friska arbetsplatser i kommuner och landsting, antioxidanter som skydd mot bullerskador samt psykosocial arbetsmiljö för chefer.

Professor Anders Hjerpe, KI, får 2 446 200 kronor i anslag för att utveckla tidig diagnostik av malignt mesoteliom som är en svårbehandlad tumör som orsakas av asbestdamm.

Malignt mesoteliom uppstår 20-50 år efter första exponeringen av asbest. Den långsamma cancerutvecklingen gör att antalet fall per år beräknas stiga i ytterligare ett par decennier.

Om tumören diagnostiseras innan den hunnit spridas kan malignt mesoteliom behandlas med en kombination av kirurgi, strålbehandling och cytostatika.

Professor Magnus Svartengren, KI, får tillsammans med professor Eva Vingård, Uppsala universitet, 6 miljoner kronor i anslag för att undersöka vad som utmärker friska arbetsplatser inom kommuner och landsting.

Studien är en fortsättning på den tidigare studien "Hälsa och framtid", som under åren 2006- 2008 undersökte vilka faktorer som utmärker privata företag med friska medarbetare. Nu ska en liknande undersökning genomföras inom kommun- och landstingssektorn.

Docent Anders Fridberger, KI, får 1 533 743 kronor till en studie som ska undersöka om antioxidanter kan användas för farmakologisk behandling av bullerskador.

Djurstudier har visat att antioxidanter som vitamin C, E och läkemedlet acetylcystein har en starkt skyddande effekt om de ges innan man utsätts för buller. Andra studier visar att skadan i innerörat minskar om dessa substanser ges efter att man utsatts för buller. Anders Fridberger ska undersöka om människans inneröra skyddas på samma sätt.

Fil. dr. Christina Björklund, KI, får 1 000 000 kronor för att studera psykosocial arbetsmiljö för chefer inom kommun och landsting.

Vilka faktorer påverkar chefers arbetsstress, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa? Det är några av de frågor Christina Björklund och hennes kolleger ska undersöka i sin studie. Avsikten är att resultaten ska kunna användas som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

AFA Försäkring har beviljat sammanlagt 25 miljoner kronor till tio nya forskningsprojekt.