Publicerad: 2014-11-06 16:04 | Uppdaterad: 2014-11-06 16:04

Forskningprojekt om Interaktiv applikation för symptomrapportering fick anslag av Cancerfonden

Den 4 november beslutade Cancerfondens forskningsnämnd att dela ut anslag till 157 forskningsprojekt, varav ett anslag på totalt 1,8 miljoner gick till Professor Ann Langius-Eklöf och hennes forskargrupp på sektionen för omvårdnad.

Projekttitel: Effekter av tidig identifikation av patientrapporterade symtom med stöd av en interaktiv applikation för mobil och läsplatta – med fokus på personcentrerad, säker och kostnadseffektiv cancervård.

Anslaget gäller en treårperiod 2015-2017.