Publicerad: 2009-12-15 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Forskning ska få fler äldre att hålla tätt

[PRESSMEDDELANDE 2009-12-15] Karolinska Institutet deltar i ett nytt internationellt samarbete för att evidensbaserad kunskap om urininkontinens ska leda till faktiska förbättringar i äldreomsorgen. Detta sker inom ramen för ett fyraårigt EU-finansierat projekt.

Projektet som handlar om att implementera befintliga vetenskapliga belägg för att behandla urininkontinens hos äldre som vårdas i äldreomsorg har inletts och kommer att pågå till och med 2012. Det handlar om att sprida riktlinjer, stödja personalen i tillämpningen av dessa samt att följa och utvärdera såväl riktlinjerna som implementeringsprocessen och vilka resultat som uppnås.

- Genom att vi deltar i denna omfattande studie kan vi utveckla svensk äldreomsorg vad gäller omhändertagande av urininkontinens hos äldre. Behovet av förbättringar i äldreomsorg har varit i fokus under en längre tid och ofta har man försökt lösa kvalitetsproblem med utbildningssatsningar. Men för att verkligen kunna förbättra omsorgen måste vi också veta mer, särkilt om de omgivningsfaktorer som bidrar till att ny kunskap omvandlas till praxis, säger sjuksköterskan och forskaren Lars Wallin, som samordnar den svenska delen av projektet.

Studien kommer att genomföras i fyra länder i Europa: Sverige, England, Irland och Nederländerna, med möjlighet att inkludera äldreomsorgsenheter även i Australien. Konferenser och nätverksaktiviteter kommer att genomföras för att involvera andra länder i Europa samt övriga världen. Själva projektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, sex andra universitet i Europa, University of Alberta i Kanada och University of Adelaide i Australien.

- Vi hoppas kunna bidra till förbättrad livskvalitet för äldre med stora omsorgsbehov och deras närstående samtidigt som vi kan minska kostnaderna för vård och omsorg, säger huvudprojektledare Kate Seers, professor vid University of Warwick.

För frågor, kontakta: