Publicerad: 2019-01-29 12:55 | Uppdaterad: 2019-10-03 14:52

Forskning om tarmsjukdom gav startanslag

Jenny Mjösberg. Foto: Stefan ZimmermanKI-forskaren Jenny Mjösberg är en av de fem forskare som beviljas Swedish Foundations’ Starting Grant 2018.

Swedish Foundations’ Starting Grant är ett samarbete mellan fem stiftelser som finansierar de mest lovande forskarna vid svenska lärosäten. Forskarna som finansieras är de som sökt medel från Europeiska forskningsrådet (ERC), men inte blivit beviljade trots att de varit mycket högt rankade.

Från Karolinska Institutet får Jenny Mjösberg, verksam vid Centrum för infektionsmedicin, startanslaget för sin forskning om inflammatoriska tarmsjukdomar. Forskargruppen vill kartlägga generna som styr tarmens lymfocyter för att hitta nya mål för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom.

– Bidraget betyder jättemycket! Det ger oss möjlighet att anställa fler postdocs till gruppen och använda tekniker för sekvensering av tarmlymfocyter på singel-cellnivå. En kostsam teknik men som ger enormt värdefull data om tarmens lymfocyter, säger Jenny Mjösberg.

De samarbetande stiftelserna som finansierar Swedish Foundations’ Starting Grant är; Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Olle Engkvists Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse och Riksbankens Jubileumsfond.

Jennys projekt finansieras av Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Läs mer om Swedish Foundations´ Starting Grants

Jenny Mjösbergs forskningsgrupp