Publicerad: 2011-09-13 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-07 13:04

Forskning om matstrupscancer belönas av Skandia

Skandias Lennart Levi-pris vid Karolinska Institutet går i år till Jesper Lagergren, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, för hans forskning om matstrupscancer. Priset uppgår till 100 000 kronor och delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i Berwaldhallen den 8 november 2011.

Jesper Lagergren har både som kirurg och epidemiologisk forskare på ett enastående sätt bidragit till ny kunskap om matstrupscancer. Kunskapen har förbättrat möjligheterna till profylax, diagnostik och tidig behandling och därmed bidragit till en bättre vård och minskat lidande för drabbade patienter, säger Göran Elinder, professor och medlem i priskommittén.

Jesper Lagergren har ägnat större delen av sitt professionella liv åt att förstå cancer i matstrupen, särskilt körtelcellcancer, och varför den ökar så kraftigt i västvärlden.

– Från att ha varit mycket ovanlig fram till 1970-talet, är det den snabbast ökande cancerformen i västvärlden, säger Jesper Lagergren.

Några möjliga orsaker till detta kan vara att den starkaste riskfaktorn för matstrupscancer, halsbränna, blir allt vanligare liksom fetma, som är en annan stark riskfaktor. En tredje orsak kan vara att en tidigare "skyddande" infektion i magsäcken, atrofisk gastrit, inte längre är så vanlig.

– Cancerformen drabbar män i mycket högre grad än kvinnor, sju män per kvinna. Vi vet inte varför det är så men det kan ha könshormonella förklaringar, säger Jesper Lagergren.

Skandias Lennart Levi-pris instiftades år 2010 i samband med Lennart Levis 80-årsdag och kommer att delas ut årligen under sammanlagt 5 år. Kandidaterna ska vara internationellt framstående forskare och vara verksamma i Sverige eller utomlands.