Publicerad: 2010-09-06 00:00 | Uppdaterad: 2014-01-08 14:52

Forskning om fysisk träning och hälsa belönas av Folksam

[PRESSMEDDELANDE 2010-09-06] Folksams pris i epidemiologisk forskning 2010 tilldelas en av världens ledande forskare inom området fysisk träning och effekter på hälsa, professor Steven N Blair vid University of South Carolina, USA. Priset uppgår till 100 000 kronor och delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid.

Professor Blair, verksam vid Arnold School of Public Health vid University of South Carolina, är en internationellt erkänd expert inom området fysisk träning och effekter på hälsa. Han forskning är inriktad mot samband mellan livsstil och hälsa med en tydlig inriktning mot träning, fysisk kapacitet, kroppskonstitution och kronisk sjukdom.

- Steven Blair har gjort ovärderliga insatser för folkhälsan genom sin forskning om hur träning och fysisk aktivitet leder till ett längre och friskare liv. Han har oförtröttligt och entusiastiskt fört ut sina egna och andras rön till beslutsfattare och allmänhet, säger professor Anders Ahlbom, ordförande i priskommittén.

Blairs forskning innefattar bland annat flera betydelsefulla metodologiska bidrag, som objektiva metoder för mätning av fysisk förmåga och utvärdering av interventioner riktade mot livsstilspåverkan. Han har också medverkat i att ta fram övergripande nationella riktlinjer för fysisk aktivitet. Blair har även varit vetenskaplig redaktör för US Surgeon General´s rapport om fysisk aktivitet och hälsa.

Folksam har sedan länge aktivt medverkat till att utveckla epidemiologisk och preventiv forskning inom folkhälsoområdet. År 2005 beslöt Folksam att donera medel till Karolinska Institutet för att dela ut priset Folksams pris i epidemiologisk forskning.