Publicerad: 2007-12-03 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Forskning om barnfetma uppmärksammas

Professor Claude Marcus forskargrupp har tilldelats 14 miljoner kronor av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Professor Marcus Claude

Anslaget utgör både ett långsiktigt programstöd och ett projektbidrag för studier som ska utvärdera olika typer av förebyggande insatser som kan minska utvecklingen av metabolt syndrom och hjärt-kärlsjukdom bland barn och ungdomar. Forskningen är inriktad på identifierade högriskgrupper, bland andra barn med allvarlig fetma och fysiskt inaktiva barn.

Professor Claude Marcus är chef för enheten för pediatrik vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC).