Publicerad: 2017-03-20 08:43 | Uppdaterad: 2017-04-04 15:24

Forskarskolan i vårdvetenskap utlyser projektmedel för delfinansiering av 15 doktorandplatser

Forskarskolan i vårdvetenskap utlyser projektmedel för delfinansiering av doktorand i forskningsprojekt. Utlysningen pågår mellan 20 mars och 19 maj 2017.

Behöriga att söka är forskare, huvudsökande tillika huvudhandledare, med anställning vid KI. Ansökan avser forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet med relevans för utbildning på forskarnivå.

Utlysning av 15 doktorandplatser kommer att ske under november 2017 med sista ansökningsdag 7 februari 2018. Av dessa ska minst fem (5) vara passande för doktorander med sjuksköterskeexamen. Doktoranderna börjar sedan forskarutbildning den 3 september, 2018.

Forskningsprojekten kommer att delfinansieras, under maximalt fyra år, med summa motsvarande KID-medel och beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskarutbildning.

Dokument

Instruktioner till ansökan
Ansökningsblankett
Bedömningskriterier