Publicerad: 2023-04-26 13:16 | Uppdaterad: 2023-04-26 13:21

Forskarskolan i klinisk behandlingsforskning utlyser ett uppdrag som ordförande för styrgruppen

Region Stockholms forskarskola i kliniska behandlingsforskning är en ny forskarskola för kliniskt verksamma doktorander.

Den nya forskarskolan är inrättad med syftet att ge kliniskt verksamma doktorander från samtliga hälsoprofessioner, verktygen för att driva olika typer av behandlingsforskning. Forskarskolan har, förutom grundläggande doktorandkurser, fokus på bland annat studiedesign, statistik och registerkunskap riktad mot epidemiologi, patientmedverkan samt praktisk kunskap kring genomförandet av kliniska studier. Den första omgången av forskarskolan ha nu nått halvvägs varför styrgruppen och forskarskoledirektor kontinuerligt arbetar både med kvalitetssäkring av genomgångna kurser och planeringen för kommande kurser.

Uppdraget som ordförande för forskarskolan innefattar

  • Att leda och sammankalla forskarskolans styrgrupp
  • Att ansvara för processen rörande utlysning, bedömning av ansökningar och antagning till forskarskolan
  • Att ansvara för verksamheten, inklusive budget, för forskarskolan
  • Att, tillsammans med forskarskoledirektor, rapportera till Kommittén för utbildning på forskarnivå

Mandatperioden börjar 1/7-2023 och löper på 3 år, förordnandet som styrgruppsordförande ersätts med motsvarande 5 % av en heltidstjänst.

Intresseanmälan skickas till prefekt Per Tornvall, Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset, senast 15/5. Bifoga CV och motiverande brev.

Kontakt

Per Tornvall Professor/överläkare