Publicerad: 2017-12-22 09:19 | Uppdaterad: 2018-03-02 14:28

Forskargruppernas flytt till Bioclinicum senareläggs ytterligare

Enligt tidigare planering skulle forskargrupper från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset flytta in i det nya forskningshuset Bioclinicum på sjukhusområdet i Solna i mitten av januari 2018. Men programledningen för NKS och sjukhusledningen beslutade innan julhelgen att skjuta fram flytten. Den 10 januari kom ett nytt besked.

Cirka 900 forskare påverkas av förseningen som beror på att nätverket i forskningsbyggnaden riskerar att påverka nätet i de redan driftsatta nya sjukhusbyggnaderna negativt, och därmed även patientsäkerheten.

Problemet konstaterades strax före helgerna och handlar om ett relativt stort antal switchar som måste bytas ut, ett arbete som väntas ta flera månader att genomföra.

Den 10 januari fattade Karolinska Universitetssjukhuset ett nytt beslut om att forskargruppernas flytt till nya forskningshuset senareläggs ytterligare.

– Förseningen påverkar många projekt och det är klart att många är besvikna. Vi har en kontinuerlig dialog och kommer att lämna besked så snart som möjligt vad gäller ny tidplan för inflyttning, säger Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen.

Nätverksstörningar under november tydliggjorde problemen med nätverken och ledde till både en översyn av hela nätverket, och att sjukhusledningen ville ta ny ställning till tidplanen. Översynen pågår nu under ledning av IT-direktörerna på SLL och Karolinska Universitetssjukhuset.

– Det är oerhört tråkigt att vi inte kan genomföra flytten för forskargrupperna i januari. Många har lagt väldigt mycket arbete på att förbereda både driftsättning, flytt och olika projekt som ska starta upp när man flyttat över. Men patientsäkerheten måste alltid gå först och det är mot den vi utvärderar vår flyttplanering. Är det inte patientsäkert så kan vi inte flytta in. Nu ska vi så snabbt som möjligt identifiera åtgärder och sätta en ny tidplan för forskarnas inflytt i det nya huset, säger Stanley Holsteiner, programchef för NKS.