Publicerad: 2014-11-17 15:07 | Uppdaterad: 2014-11-17 15:12

Forskargrupp vid NVS har beviljats helgenom-sekvensering av 100 AD/FTD-patienter från SciLife Lab

Forskargruppen "Translational Genetics in Neurodegenerative disease" vid sektionen för neurogeriatrik med huvudsökande professor Caroline Graff, har beviljats anslag från SciLifeLab för att sekvensera hela genomet hos 100 stycken AD och FTD-patienter.

Projektets titel är "Identification of genetic variations in Alzheimer disease and frontotemporal dementia by whole-genome sequencing".

The SciLifeLab National Projects består av två program som baseras på massiv parallell DNA-sekvensning: "the Swedish Genomes Program" och "the Biodiversity Program".

Totalt skickades 77 ansökningar in till dessa två program, varav 21 projekt har blivit beviljade. Hela listan på beviljade anslag finns att läsa på SciLifeLabs hemsida.