Publicerad: 2018-09-21 10:49 | Uppdaterad: 2018-09-21 10:51

Forskares arbetsmiljö och dess påverkan på vetenskaplig prestation

I en ny rapport presenteras en undersökning om arbetsmiljöns betydelse för forskares prestationer. De prestationsmått som används är de som vanligtvis används för att bedöma forskares meriter nämligen bibliometriska indikatorer och erhållna externa bidrag. Resultaten visar att arbetsmiljön har ett tydligt konsekvent samband både med framtida vetenskaplig publicering och externa bidrag. Det som påverkades starkast var de indikatorer som handlar om kvaliteten på publikationerna. Resultaten visar även att det är möjligt att förbättra det vetenskapliga utfallet vid institutionen genom att arbeta med att förbättra arbetsmiljön.

Ladda ner rapporten: Arbetsmiljö och produktivitet inom akademin

Kontaktpersoner

Professor

Irene Jensen

Telefon: 08-524 832 12
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: Irene.Jensen@ki.se

Docent

Christina Björklund

Telefon: 08-524 852 63
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: Christina.Bjorklund@ki.se