Publicerad: 2017-11-20 17:00 | Uppdaterad: 2017-11-20 20:27

Forskare vid NVS tilldelas över 10 miljoner kronor i ALF-medel

Forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) har tilldelats anslag i flera kategorier i utlysningen av ALF-medel. Totalt handlar det om 10 295 000 kronor.

Läs mer om utlysningarna och beslut om medel här

Utlysning Core-faciliteter 2018

Caroline Graff
500 000 kr
Facilitet: Hjärnbanken vid Karolinska Institutet // The Brain Bank at Karolinska Institutet

Utlysning ALF Medicinprojekt 2018

Erika Franzén
600 000 kr
Projekttitel: Neuroplasticity in Parkinson’s disease after training

Laura Fratiglioni
300 000 kr
Projekttitel: Identifying common mechanisms and pathways in stroke and Alz-heimer’s disease

Maria Hagströmer
950 000 kr
Projekttitel: The effect of early and structured mobilisation and rehabilitation, among pa-tients undergoing major abdominal surgery due to cancer - the AbdMoRe study

Agneta Nordberg
800 000 kr
Projekttitel: Molekylär PET imaging vid Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar - betydelsen för tidig upptäckt, diagnostik och sjukdomsmodifierande behandling

Dorota Religa
300 000 kr
Projekttitel: Att minska bördan av beteendestörningar vid demens för såväl patienter, anhö-riga som vårdgivare – register- och interventionsstudier

Alina Solomon
800 000 kr
Projekttitel: Swedish European Prevention of Alzheimer’s Dementia (Sweden-EPAD): sus-tainable scientific, analytical and adaptive trial delivery platform

Lars-Olof Wahlund
500 000 kr
Projekttitel: Tidig och säker diagnostik av Alzheimers sjukdom-Utveckling och implemente-ring av moderna MR tekniker. Fortsatta studier.

Yvonne Wengström
900 000 kr
Projekttitel: OptiTrain - optimering av träning för kvinnor med bröstcancer - en randomise-rad studie.

Utlysning Nätverkssjukvården

Maria Eriksdotter
1 500 000 kr
Projekttitel: Förbättrad behandling av hjärtsviktspatienter genom utveckling av geriatrikens koordinator-roll i livslång uppföljning: från kardiologi till primärvård (GERTSVIKT)

Erika Franzén
500 000 kr
Projekttitel: Exercise for Parkinson’s disease: From clinical effectiveness and implementa-tion in outpatien care to supported exercise in everyday life.

Elisabeth Rydwik
450 000 kr
Projekttitel: Riskfaktorer för återinskrivning efter geriatrisk slutenvård

Helena Salminen
995 000 kr
Projekttitel: Effekter av utbildade team i primärvården för uppföljning av patienter med benskörhetsfrakturer; en randomiserad kontrollerad studie

Elisabet Åkesson
450 000 kr
Projekttitel: An interactive distance solution for stroke rehabilitation in the home setting

Utlysning ALF Pedagogikprojekt 2018

Staffan Josephsson
300 000 kr
Projekttitel: Supporting students in higher education to learn to translate knowledge for use in everyday nursing home care

Utlysning Pedagogiska projektmedel inom KI 2018

Susanne Andermo
250 000 kr
Projekttitel: Översättning av bedömningsinstrument för interprofessionell samverkan

Gunnar Nilsson
200 000 kr
Projekttitel: Återkoppling- påverkas studentens professionsutveckling olika, beroende på vem som ger återkoppling?