Publicerad: 2017-04-07 11:20 | Uppdaterad: 2017-04-12 09:47

Forskare vid NVS bland de mest citerade i världen

Bengt Winblad och Dag Aarsland. Foto: Selma Wolofsky/Stefan Zimmerman

Bengt Winblad, professor i geriatrik, och Dag Aarsland, professor i klinisk demensforskning, placerar sig på 2016 års lista över ”Highly Cited Researchers”. Totalt listas 3 000 forskare över hela världen som de mest citerade, och på så sätt också de mest inflytelserika, inom 21 olika ämnesområden.

Listan tas fram av Clarivate Analytics och bygger på information från Web of Science över de mest citerade toppublikationerna under åren 2004-2014. Underlaget består av 128 887 vetenskapliga artiklar.

– Den kliniska och translationella forskningen vid Karolinska Institutet (KI) har länge rankats högt i flera olika sammanhang, och resultatet av den nu aktuella sammanställningen befäster denna roll och visar på vikten av att vi fortsätter att satsa på denna typ forskning, säger Bengt Winblad.

Vid KI var det fem forskare som kvalade in på listan:

Namn Institution Kategori
Bengt Winblad Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) Neurobiologi och beteendevetenskap
Dag Aarsland Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) Neurobiologi och beteendevetenskap
Jan-Åke Gustafsson Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) Farmakologi och toxikologi
Magnus Ingelman-Sundberg Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA) Farmakologi och toxikologi
Ronald van Vollenhoven Institutionen för medicin, Solna (MedS) Klinisk medicin

Av de medicinska fakulteterna i Sverige var det, förutom medarbetare vid KI, fyra forskare vid Uppsala universitet och två forskare vid Lunds universitet som placerade sig på listan.

Läs mer om listan och metoden bakom samanställningen på hemsidan: http://hcr.stateofinnovation.com/