Publicerad: 2019-11-18 14:32 | Uppdaterad: 2019-11-18 15:29

Forskare vid MMK får stöd från Cancerfonden

Test tube, laboratory

Vid Cancerfondens utdelning den 12 november tilldelades forskare vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi drygt 13 miljoner kronor i anslag för forskning kring bröstcancer, barncancer, matstrupscancer och leukemi.

Forskningsprojekt

Jana de Boniface, vid gruppen Bröstkirurgi får 3 miljoner kronor för projektet "Survival and axillary recurrence following sentinel node-positive breast cancer without completion axillary lymph node dissection - the randomized controlled SENOMAC trial".

Ann Nordgren, vid gruppen Sällsynta Diagnoser får 3 miljoner kronor för projektet "Constitutional genetic aberrations behind childhood cancer predisposition".

Richard Rosenquist Brandell, vid gruppen Klinisk genetik får 5.250.000 kronor för projektet "Deciphering the molecular landscape in chronic lymphocytic leukemia: clinical and biological impact".

Shaohua Xie, vid gruppen Övre GI Kirurgi får 1.800.000 kronor för projektet "Inverkan av könshormoner på risken att utveckla matstrupscancer".

Forskarmånader

Irma Fredriksson, vid gruppen Bröstkirurgi får forskarmånader 3 år x 3 månader för projektet "Bröstcancer hos unga kvinnor och prognos - translationella studier utifrån en populationbaserad kohort".

Planeringsgrupp

Richard Rosenquist Brandell, får 600.000 kronor för Svenska KLL-gruppen