Publicerad: 2023-11-17 13:34 | Uppdaterad: 2023-11-17 13:39

Forskare vid Karolinska Institutet undersöker biofysiska förändringar i åldrande celler

.
Forskarna Erdinc Sezgin och Federico Pietrocola. Foto: Karolinska Institutet.

Dr Erdinc Sezgin (KBH) och Dr Federico Pietrocola (BioNut) får prestigefyllda Wellcome Leap Funding genom Dynamic Resilience Program.

Dynamic Resilience Program, finansierat av Wellcome Leap och Temasek Trust, syftar till att minska klyftan mellan hälsa och livslängd. Karolinska Institutet är en av fjorton grupper som valts ut för att arbeta tillsammans mot målet att förstå resiliens som ett nytt ramverk för att främja hälsosamt åldrande.

Teamet från Karolinska Institutet kommer att söka svar på frågan om vad det är som gör celler motståndskraftiga mot stress eller åldrande. De kommer specifikt att studera de fysiska egenskaperna hos celler under olika faser av åldrande och etablera en "åldrandets biofysiska klocka" baserad på biofysiska förändringar av celler när de åldras. Forskarna vill också undersöka hur man kan nyttja cellfysik för att bibehålla eller återställa fysisk motståndskraft.