Publicerad: 2016-06-17 10:05 | Uppdaterad: 2016-06-17 11:06

Forskare vid Karolinska Institutet delar på 26 miljoner

Hjärnfonden har presenterat sin anslagsutdelning för 2016. Bland dem som får dela på totalt 50 miljoner finns 40 forskargrupper från Karolinska Institutet.

Hjärnfonden arbetar för att samla in pengar och finansiera livsviktig forskning om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Årligen delar fonden ut anslag till forskning kring nya behandlingar och botemedel.

För 2016 har 78 av totalt 256 ansökningar beviljats anslag, och av dessa kommer 40 från KI. Av det totala beloppet 50 miljoner kronor tillfaller 26 miljoner KIs forskare. Det rör sig om tolv projekt som löper över två år och 28 ettåriga.