Publicerad: 2016-12-19 12:33 | Uppdaterad: 2016-12-19 12:33

Forskare vid Innovativ vård får anslag från Vetenskapsrådet

Innovativ vård, Lars Eriksson, Carol Tischelman, Britt-Marie Bernhardsson

Forskare vid Innovativ vård får anslag från Vetenskapsrådet för forskning där man kombinerar patientrapporterade data med biomarkörer för att tidigare kunna upptäcka lungcancer