Publicerad: 2019-03-28 10:51 | Uppdaterad: 2019-03-28 10:54

Forskare vid IMM vinner ”The Scott Haldeman prize for outstanding research”

Forskare vid Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa (IIR), Institutet för Miljömedicin, deltog vid ”15th World Federation of Chiropractic Biennial Congress”, 20-23 mars i Berlin. Kongressen hade ca 900 deltagare och mottagit över 200 forskningsbidrag där 56 av dessa fick möjlighet till muntliga presentationer.

Ett flertal priser delas ut i slutet av kongressen där det största och mest prestigefyllda är ”The Scott Haldeman Award for Outstanding Research” med en prissumma på 10 000 USD. Bedömningen görs utifrån forskningens kvalitet, abstraktet och presentationen under kongressen. Priset är den högsta utmärkelsen professionen ger för ett enskilt forskningsbidrag.

I år gick ”The Scott Haldeman Award for Outstanding Research” till Andreas Eklund, forskare vid IIR, som presenterade sin forskning om förebyggande kiropraktorbehandling för patienter med återkommande och långvarig smärta. Hans forskargrupp ledd av professor Irene Jensen och docent Iben Axén har sedan 2012 undersökt detta område. Mer specifikt rapporterades en sekundär analys av datan från en större randomiserad klinisk studie som beskriver ”hur” förebyggande kiropraktorbehandling (Maintenance Care) fungerar.

The Nordic Maintenance Care program: How does Maintenance Care work?
Andreas Eklund, Jan Hagberg, Irene Jensen, Charlotte Leboeuf-Yde, Alice Kongsted, Peter Lövgren, Mattias Jonsson, Jakob Petersen-klingberg, Christia Calvert, Iben Axen.

Datan visar att denna form av behandling är mycket effektiv hos en subgrupp av patienter med svårare smärtproblematik. Denna subgrupp rapporterar färre dagar av aktivitetsbegränsade ländryggsbesvär, fler smärtfria veckor och ett stabilare smärtförlopp samtidigt som antal behandlingar är lika många jämfört med kontrollgruppen.

Bilder: © Øistein Holm Haagensen, European Chiropractors Union / World Federation of Chiropractic.