Publicerad: 2013-08-12 12:18 | Uppdaterad: 2014-03-05 11:21

Forskare vid gruppen Kärlkirurgi får stöd från EU:s sjunde ramprogram

Forskare vid gruppen Kärlkirurgi får 598.000 EUR från EU:s sjunde ramprogram för sitt deltagande i forskningsprojektet "Identification and validation of novel pharmaceutical drug targets for cardiovascular disease", CarTarDis.

I projektet deltar forskare från Sverige, Holland, Island, Tyskland, Danmark, Frankrike, Schweiz och Storbritannien. Totalt tilldelas projektet 5,9 miljoner EUR och löper under 4 år med start den 1 oktober 2013.

Professor/överläkare

Ulf Hedin

Telefon: 08-517 721 75
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Ulf.Hedin@ki.se