Publicerad: 2023-09-18 09:21 | Uppdaterad: 2023-09-18 09:21

Forskare sökes till expertgrupp för digital medieanvändning bland barn och unga

Folkhälsomyndigheten och Statens Medieråd söker forskare till expertgrupp om digital medieanvändning bland barn och unga. 

Vill du vara en del av en expertgrupp till ett regeringsuppdrag om sambanden mellan digital medieanvändning och hälsa bland barn och unga?
Välkommen med din intresseanmälan senast 24 september.

Expertgruppen ska genom kunskapsutbyte och dialog säkerställa att arbetet med kunskapssammanställningen håller hög vetenskaplig nivå, att inga viktiga perspektiv förbises samt att eventuella kunskapsluckor identifieras.

Vänliga hälsningar
Helena Frielingsdorf och Sara Fritzell, Folkhälsomyndigheten
Anne Bachmann, Statens Medieråd