Publicerad: 2011-03-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-03-14 15:56

Forskare skapar illusion av tre egna armar

Hur vi upplever vår egen kropp har länge varit en av de centrala frågorna inom psykologin och neurovetenskapen. Tidigare har man trott att kroppsbilden begränsas av vår medfödda kroppsform - det vill säga att vi inte kan uppleva att vi har fler än ett huvud, två armar och ben. Men nu har hjärnforskare på Karolinska Institutet visat att det går att få friska försökspersoner att uppleva att de har tre armar samtidigt.

I en artikel i den vetenskapliga onlinetidskriften PLoS ONE visar de hur man under kontrollerade former i ett laboratorium kan framkalla en illusion av att ha tre armar. Experimentet går till så att försökspersonen sitter vid ett bord och har en realistisk protesarm placerad bredvid sin högra arm. Försökspersonen ser då sina två riktiga armar, plus en extra högerarm av gummi. För att framkalla upplevelsen av att proteshanden är ens egen, berör forskaren försökspersonens högra hand och proteshanden med en pensel exakt samtidigt och på samma ställe.

– Då uppstår en konflikt i hjärnan om vilken av högerhänderna som tillhör den egna kroppen. Det man skulle kunna förvänta sig är att endast en av händerna upplevs som ens egen, förslagsvis den riktiga armen. Men överraskande nog fann vi att hjärnan löser den här konflikten genom att acceptera båda högerhänderna som del av den egna kroppsbilden, och försökspersonerna upplever att de har en extra tredje arm, säger Arvid Guterstam, en av forskarna bakom den aktuella studien.

I sin helhet består studien av fem olika experiment på temat extra kroppsdel, med sammanlagt 154 försökspersoner. För att bevisa att protesarmen verkligen upplevdes som en tredje egen arm "hotade" forskarna proteshanden eller den riktiga handen med en kökskniv och uppmätte graden av hudsvettning som svar på denna provokation. Det visade sig att försökspersonerna fick samma stressvar när proteshanden blev hotad som när den egna handen blev det, men bara under just de perioder då de verkligen upplevde trearmsillusionen. Exempelvis fick man inget stressvar när proteshögerarmen byttes ut mot en vänsterarm eller en protesfot.

Resultaten i studien kan komma patienter till nytta genom att de öppnar för nya tillämpningar inom bland annat protesforskningen.

– I framtiden kanske man kan erbjuda en strokepatient, som blivit halvsidigt förlamad, en protesarm som patienten kan använda och uppleva som sin egen, samtidigt som den paralyserade armen finns kvar i kroppsbilden. Man kan dessutom tänka sig att vanliga människor skulle kunna ha användning av en extra arm i vissa krävande arbetssituationer, till exempel brandmän under räddningsaktioner eller sjukvårdare i fälttjänst, säger Henrik Ehrsson, som lett studien vid Institutionen för neurovetenskap.

Se ett experiment

Publikation

The illusion of owning a third arm.
Guterstam A, Petkova V, Ehrsson H
PLoS ONE 2011 Feb;6(2):e17208