Publicerad: 2008-11-19 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Forskare ska studera andningsstörningar hos för tidigt födda barn

Barnläkaren Eric Herlenius, docent på institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet har tilldelats en halvtidstjänst av Vetenskapsrådet i prenatal och perinatal utveckling och sjukdom för att studera mekanismerna bakom andningsstörningar hos för tidigt födda barn.

I Sverige dör varje år mellan 20 och 30 barn i plötslig spädbarnsdöd. Andningsuppehåll och oregelbunden andning är särskilt vanligt hos barn som är för tidigt födda, men förekommer även hos äldre barn och vuxna. Orsaken är omogenhet och störningar i hjärnstammens andningscentrum och den nedsatta syresättningen kan leda till hjärnskador.

Eric Herlenius studerar utvecklingen av nervsystemet före och kring födelsen för att förstå mer om mekanismerna bakom andningsstörningarna. Ett av målen med forskningen är att hitta alternativ till koffein som idag är det läkemedel som används mot andningsproblem hos spädbarn.