Forskare och experter om situationen i Ukraina

Forskare vid Karolinska Institutet arbetar på olika sätt för att finnas till förfogande om, eller när, samhället efterfrågar information om situationen i Ukraina. Här samlar vi resurser vid KI som kan bidra med kunskap inom sina områden. Sidan uppdateras löpande.

Kirurgi i mass-skador och krig

Porträtt på Carl Wahlgren i sjukhuskläder.
Foto: N/A

Carl Wahlgren, professor i traumatologi

Carl Wahlgren är specialist i kirurgi och kärlkirurgi. Han är verksamhetschef och överläkare i kärlkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset och adjungerad professor traumakirurgi vid Karolinska Institutet. Han har arbetat med traumakirurgi i Johannesburg och är ordförande FoU-rådet Traumacentrum Karolinska. Hans expertområden är forskning inom blödning och koagulationsrubbningar efter trubbig och penetrerande skada.

Prehospital mass-skada

Therese Djärv. Photo: Fredrik Österholm
Foto: Fredrik Österholm

Therese Djärv, professor i pre-hospital vård

Therese Djärv är professor och överläkare i akutsjukvård samt reservofficer i Försvarsmakten. Hennes expertområde är klinisk epidemiologi inom akutsjukvård och specifikt vid tillståndet hjärtstopp. Hon är avdelningschef för klinisk medicin vid institutionen för Medicin Solna (avdelningen fokuserar på akut internmedicin och akutsjukvård). Hon är även delaktig i framför allt läkarstudenternas utbildning i katastrofmedicin.

Kemiska händelser

Mattias Öberg
Foto: Privat bild

Mattias Öberg, docent och senior forskare

I samband med kriget i Ukraina finns risk för utsläpp av farliga kemikalier. Det handlar till exempel om utsläpp som sker i samband med skador på kemiska anläggningar och transporter av farligt gods. Men det kan också handla om kemiska vapen och högtoxiska ämnen som i närtid använts för att förgifta politiska motståndare i flera länder. Mattias Öberg har i sin forskning särskilt studerat riskerna med luftburna ämnen, effekterna på känsliga grupper som astmatiker, och hur man kan beräkna sambanden mellan dos och effekt. Han har även medverkat i utformningen av MSB:s beslutsstöd när det gäller kemiska händelser och undervisar KI:s masterstudenter i katastroftoxikologi.

Radionukleär krismedicin

Foto: Stefan Zimmerman

Leif Stenke, professor i invärtesmedicin och hematologi

Leif Stenke är specialist i hematologi och invärtes medicin, överläkare vid ME Hematologi Karolinska Universitetssjukhuset och professor vid Karolinska Institutet. Han är medlem i Socialstyrelsens medicinska expertgrupp för radiologiska och nukleära händelser (RN-MeG) och har haft en ledande roll inom Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN), en expertenhet driven i samarbete mellan Socialsltyrelsen och KI.

Barnhälsovård i kris

Tobias Alfvén. Foto: Andreas Andersson.
Foto: Andreas Andersson

Tobias Alfvén, barnläkare och forskare

Tobias Alfvén är docent i global hälsa och arbetar kliniskt som barnläkare. Han har under de senaste 20 åren kombinerat forskning, kliniskt arbete och arbete för FN, både i fält och på huvudkontoret. Allt med det övergripande målet att förbättra barns hälsa, med särskilt fokus på låginkomstmiljöer. Tobias Alfvén leder Centre of Excellence for Sustainable Health.

Katastrofmedicin

Porträtt av Johan von Schreeb utanför Aula Medica.
Foto: Andreas Andersson

Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin

Johan von Schreeb vid institutionen för global folkhälsa är kirurg med lång erfarenhet från arbete i katastrofer globalt och i Sverige. Hans expertområden är organisation, samordning och medicinsk ledning av katastrofmedicinska insatser. Han leder kunskapscentrum för katastrofmedicin och KI:s nystartade centrum för hälsokriser.

Porträtt på Filip Arnberg.
Filip Arnberg vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Psykotraumatologi

Filip Arnberg är docent i klinisk psykologi och legitimerad psykolog och programdirektör för Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet. Hans expertområde är psykologiska reaktioner på och konsekvenser av traumatiska händelser som krig och katastrofer samt insatser för att stärka motståndskraft och lindra traumatiserin. Mejladress: filip.arnberg@neuro.uu.se.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta KI:s presstjänst

Tel: 08-524 860 77

E-post: pressinfo@ki.se

Öppettider: Vardagar 9-20, helger 9-17