Publicerad: 2013-08-27 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-13 13:10

Forskare med känsla för nervceller får Erik K. Fernströms pris

Tibor Harkany, professor i neurobiologi får Erik K. Fernströms pris för sina viktiga upptäckter kring nervcellers struktur och funktion.

Tibor Harkany är verksam vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik på Karolinska Institutet. Hans professur har särskild inriktning mot molekylära mekanismer vid synapsutveckling.

Hans forskargrupp har publicerat en rad banbrytande studier i tidningen Science och andra välrenommerade och ofta citerade vetenskapliga tidskrifter. Studierna har gett ny viktig kunskap om hjärnans kopplingar och hur kommunikationen regleras på cellnivå. Bland annat har han visat att en grupp kroppsegna signalmolekyler, endocannabinoider, har en central roll för hjärnans utveckling. Dessa molekyler utövar sina effekter via cannabinoidreceptorer, som också är måltavlor för ämnen som passerar in i hjärnan vid cannabisrökning. Han har gjort den mycket viktiga upptäckten att denna drog kan förhindra att nervcellerna hamnar på rätt plats i fostrets hjärna, vilket innebär bestående skador.

- Tibor Harkany har med enastående kraft och fokuserad forskning tagit fram viktiga resultat som på ett djupgående sätt förklarat de principer styr struktur och funktion i nervceller, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning och ordförande i priskommittén. Harkanys forskning har stor betydelse för förståelsen av psykiatriska, neurodegenerativa och beroendesjukdomar.

Professor Harkany forskar nu kring hur ett ännu relativt okänt protein, secretagogin, fungerar på molekylär nivå. Det har visat sig att detta äggviteämne bildas i hjärnan och i endokrina celler och är en biomarkör för neuroendokrina tumörer och hjärntumörer. En ökad förståelse av secretagoginets funktion kan få stor kliniskt betydelse.

Eric K. Fernströms stiftelse bildades 1978 för att främja vetenskaplig medicinsk forskning. Stiftelsens främsta syfte är att årligen utdela penningpriser till forskare som gjort framstående insatser inom de medicinska vetenskaperna. Eric Fernström ville särskilt stimulera yngre forskare. Stiftelsen delar därför årligen ut ett nordiskt pris och sex priser till yngre forskare. Var och en av landets medicinska fakulteter utser sin egen pristagare. Prissumman för dessa priser uppgår till 100 000 kronor och överlämnas till pristagarna vid en ceremoni i Lund den 6 november.

Tibor Harkany uppmärksammas även vid Karolinska Institutets installationsceremoni.

Professor

Tibor Harkany

Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: Tibor.Harkany@ki.se