Publicerad: 2023-11-17 14:19 | Uppdaterad: 2023-11-24 14:33

Forskare inspirerar nästa generation

Team Parlak.
Från vänster: Nicolas Maino, Sihui Xu, Liu Yang. Foto: Unor Parlak.

Under höstlovet i november fick AIMES - Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering en ny exceptionell möjlighet att skapa en workshop på Tekniska Museet om mänsklighetens framtid. Detta var en ny unik chans för våra forskare att dela sin passion för vetenskap och inspirera nästa generation.

Onur Parlak
Biträdande lektor Onur Parlak Foto: Magdalena Lindén

Onur Parlak, biträdande lektor på institutionen för medicin, Solna och hans team deltog och visade upp sin forskning för allmänheten den 31 oktober - 2 november på Tekniska Museet.

Berätta om din bästa upplevelse av denna workshop och hur reagerade de unga forskarna?

– I vår workshop  visade vi upp bärbara biosensorer och medicinsk utrustning. Syftet var  att engagera barn under lovet och responsen vi fick var överväldigande positiv. 

Barnen blev fängslade av de praktiska utställningarna. De engagerade sig i interaktiva aktiviteter och experimenterade ivrigt med våra bärbara sensorer. Deras genuina nyfikenhet och entusiasm var påtaglig. De visade ett djupt intresse för tekniken och ställde insiktsfulla frågor. Workshopen var anpassad så att barn i olika åldrar kunde förstå och njuta av upplevelsen. Det var väldigt givande att se hur spännande barnen tyckte att det var och se att det fanns ett intresse för potentiella vetenskapliga karriärer.

Vårt team hade också stor nytta av workshopen. Evenemangets interaktiva karaktär gjorde att vi kunde förfina våra kommunikationsförmågor och anpassa komplexa koncept till förklaringar som förstås av barn i olika åldrar. Att observera barnens reaktioner och förstå deras inlärningsmönster gav dessutom ovärderliga insikter för oss att förbättra framtida uppsökande verksamhet. Den här erfarenheten berikade inte bara vår förståelse för hur man effektivt kommunicerar vetenskapliga koncept utan stärkte också vår passion för att inspirera unga hjärnor och främja intresset för teknik och vetenskap.

AIMES, Center for the Advancement of Integrated Medicine and Engineering Sciences, är ett samarbete mellan KI och KTH som ska stärka samarbetet mellan universiteten och har stort fokus på att ta tillvara forskningsresultat inom olika samhällssektorer.

Tanken bakom AIMES är att arbeta för att omvandla investeringar som görs i forskning och utbildning till fördelar för många sektorer i samhället och för ekonomisk tillväxt.