Publicerad: 2018-05-29 11:03 | Uppdaterad: 2018-05-29 11:16

Forskare från MMK talade vid invigningen av Karolinskas nya sjukhusbyggnad

Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna för högspecialiserad sjukvård invigdes den 25 maj. I entréhallen i sjukhusbyggnaden klippte Hans Majestät Konungen bandet, och därmed är Karolinskas nya sjukhusbyggnad invigd. I den nya sjukhusbyggnaden bedrivs högspecialiserad vård och här ska de allra svårast sjuka och skadade patienterna tas om hand.

En central del av invigningen var ett vetenskapligt symposium med bland annat föreläsningar om strokebehandling, nya metoder inom hjärtkirurgi och patientmedverkan. Vi är stolta och glada att tre av föreläsarna under symposiet är verksamma som forskare vid Institutionen för molekylär som medicin; Anna Martling, Anna Wedell och Anders Franco-Cereceda.

Symposiet filmades och här kan du ta del av det i sin helhet:

http://webbtv.compodium.se/karolinska/seminarie.html

Program, 25 maj 2018, kl. 12.30-14.30

Hur kan det nya universitetssjukhuset bidra till medicinska genombrott?

Vilken roll har Karolinska Universitetssjukhuset i det framtida hälso- och sjukvårdssystemet?, Jan Andersson, forskningsdirektör, Stockholms läns landsting

Patienten först. Tillsammans skapar vi den bästa vården, Professor Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

Morgondagens precisionsmedicin är här, Mathias Uhlén, Professor, Science for Life Laboratory, Karolinska Institutet och Kungliga tekniska högskolan

Förebyggande precisionsbehandling tarmcancer
Anna Martling, överläkare Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset,
Professor, Karolinska Institutet - Forskargruppsledare för gruppen Kolorektal kirurgi vid MMK, föredraget startar vid 37:38

Röntgenvägledd navigering via blodkärlen – strokebehandling och en ny metod för att nå vävnad, Staffan Holmin, överläkare, FO Neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Professor, inst för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Ett medicinskt genombrott i diagnostik och behandling av sällsynta sjukdomar
Anna Wedell, överläkare Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Professor, Karolinska Institutet - Forskargruppsledare för gruppen Medfödda endokrina och metabola sjukdomar vid MMK, föredraget startar vid 1:08
Nya kirurgiska tekniker för hjärtsjuka patienter
Anders Franco-Cereceda, överläkare, Tema Hjärta-kärl, Karolinska Universitetssjukhuset
Professor, Karolinska Institutet - Prefekt och forskargruppsledare för gruppen Thoraxkirurgi vid MMK, föredraget startar vid 1:29

Patientens delaktighet
• Boubou Hallberg, överläkare, patientområdeschef Sjuka nyfödda barn
• Eskil Degsell, närståenderepresentant inom Patientflödet Maligna hjärntumörer och ordförande i Svenska hjärntumörföreningen
• Madeleine Beerman, patientrepresentant inom Patientflödet Barnreuma och ordförande i Unga Reumatiker